Terapia zvukom: SOUNDHEALING

Jediná lekcia, ktorú u nás celú preležíš.

Soundhealing (zvukoterapia) je jeden z nástrojov cesty k sebapoznaniu a sebarozvoja, čo ŤA môže priviesť k šťastnejšiemu, zdravšiemu, vedomejšiemu a kvalitnejšiemu životu. Počas soundhealingu dochádza k aktivácii samoliečiaceho procesu v celom tele na fyzickej, emocionálnej, mentálnej aj duševnej úrovni.