Pre mamičky s deťmi

Na DETSKEJ ZUMBE čaká na detičky plno zábavy a "cestovania" po svete, kedy cez rozprávky spoznajú rozličné krajiny a pôvod tancov. Hravou formou sa naučia choreografie a zahrajú sa pohybové hry. Spolu s kamarátmi sa vyskáču, vytancujú a vybijú energiu. Každé dieťa je jedinečné a ZUMBA KIDS rozvíja nielen pohybové schopnosti dieťaťa, ale aj jeho osobnosť, koordináciu, kreativitu, hrubú motriku a pamäť. Výuka prebieha hravou a zábavnou formou.  
Pre deti od 4 do 7 rokov.

BABYBALANCE je krásny a premyslený koncept, ktorý stimuluje psychomotorický a sociálno-emocionálny vývin detí a pripravuje ich na fungovanie v kolektíve. Detičky tancujú, spievajú, učia sa riekanky, vykonávajú pohybové cvičenia a ďalšie aktivity podporujúce ich rozvoj, pričom všetky aktivity sú prispôsobené veku dieťata a robia sa v sprievode rodiča.