Pre deti a mamičky s deťmi

Všetky detičky vo veku od 6 do 10 rokov pozývame na Divadelný krúžok s angličtinou plný zábavy, hudby, nových vnemov, skúseností a zážitkov. Divadelný krúžok pootvorí deťom svet fantázie, z ktorého sa celkom určite nebudú chcieť navrátiť. Slovensko-anglická divadelná minihra s názvom Krajina Zázrakov bude témou našich pravidelných nácvikov s veľkolepou premiérou -   divadelným predstavením pre rodičov.
Viac o krúžku...

Cieľom kurzov Teddy Eddie je budovať u detí pozitívny vzťah k anglickému jazyku a ich nový kamarát Teddy Eddie im v tom zábavnou a hravou formou rád pomôže. Vďaka metóde Teddy Eddie vstrebáva dieťa až päťkrát viac slov, než pomocou štandardných učebníc. Prirodzená konverzácia príde rýchlejšie než v prípade iných, bežne používaných metód. Dieťa sa učí myslieť v cudzom jazyku, čo zlepšuje jeho asociačné schopnosti.
Viac o metóde TEDDY EDDIE...

BABYBALANCE je krásny a premyslený koncept, ktorý stimuluje psychomotorický a sociálno-emocionálny vývin detí a pripravuje ich na fungovanie v kolektíve. Detičky tancujú, spievajú, učia sa riekanky, vykonávajú pohybové cvičenia a ďalšie aktivity podporujúce ich rozvoj, pričom všetky aktivity sú prispôsobené veku dieťata a robia sa v sprievode rodiča.
Viac o BABYBALANCE...