Zharmonizuje dušu a precvičí celé telo.

Jedinečné spojenie tela a mysle, kardia a funkčného tréningu. DEEPWORK je inšpirovaný nielen funkčným tréningom, ale aj filozofiami ďalekého východu.

Koncept DEEPWORKu vytvoril bývalý gymnasta a úspešný tanečník, ktorý momentálne pôsobí ako medzinárodný tréner, prezentér, choreograf a majiteľ BODYART school - Robert Steinbacher. Robert ako fyzioterapeut pomáhal telesne postihnutým deťom v nápravnom centre pri Salzburgu. Po tejto skúsenosti dal dokopy rôzne cvičebné techniky a liečebné postupy a založil pohybovú školu BODYART school, zameranú na skupinovú fitness terapiu, ktorá zlepšuje a trénuje funkcie ľudského tela. BODYART je prvý koncept, ktorý bol importovaný z Európy do USA a nie naopak.

BODYART school neskôr rozšíril práve o DEEPWORK, ktorý je založený na princípoch Yin a Yang, čiže na protikladoch, ktoré sa navzájom dopĺňajú a jeden bez druhého by nemohli existovať. V praxi to znamená, že po nádychu nasleduje výdych - po napätí nasleduje uvoľnenie, po intenzívnom intervale prichádza menej intenzívny a podobne. Pre niektorých ľudí sú jednoduchšie cviky, ktoré si vyžadujú silu, naopak strečingové pozície sú pre nich náročnejšie. Ich opakom sú ľudia, ktorí strečingové pozície hravo zvládnu, ale majú problém so silovými cvičeniami. V DEEPWORKu je tréning štruktúrovaný tak, aby energie Yin a Yang boli vyrovnané, a aby sme dosiahli rovnováhu medzi týmito opačnými silami.

DEEPWORK je veľmi dynamický a intenzívny. Cvičenia sú zostavené tak, aby sme nevykonávali izolované pohyby pre jednotlive svaly, ale trénujeme niekoľko svalov naraz. Cviky sú spojené s aktivitami z bežného života a majú nám tak zabezpečiť správne fungovanie tela pri každodenných činnostiach, ako je napríklad chôdza do schodov, nosenie nákupu a tak ďalej. Napriek tomu, že je tréning náročný a intenzívny, je vhodný pre každého a nemusia sa ho obávať ani začiatočníci. Jednotlivé cvičenia majú rôzne variácie a úrovne, takže každý môže cvičiť podľa svojich možností a schopností.

Deepwork Puchovjpg

Pohyby sú navrhnuté tak, aby tvorili prepojenie medzi posilňovaním a relaxáciou a v neposlednom rade sú spojené s dýchaním, ktoré je dôležitou súčasťou cvičenia. Všetky cviky sa vykonávajú iba s váhou vlastného tela. Využívajú sa dynamické cvičenia, ako napríklad plyometrické skoky, rôzne poskoky a šprinty. Tieto zlepšujú kondíciu a posilňujú kardiovaskulárny systém. Súčasťou tréningu sú aj statické výdržové cvičenia, ktoré zlepšujú koordináciu, stabilitu a rovnováhu. Funkčné posilňovacie formy, ako kliky, plank, squaty, zvyšujú silu a posilňujú svaly.

Tréningom teda zvyšujeme svoje kondičné schopnosti, ale i silu a flexibilitu. Cvičenie má pozitívny vplyv aj na držanie tela, pomáha nám vytvárať rovnováhu, ktorú potrebujeme v každodennom živote pri riešení rôznych úloh a problémov. Napĺňa nás energiou, a to nielen fyzickou, ale aj psychickou. Ponúka nám uvoľnenie a odreagovanie sa od každodenných problémov.

A ako vyzerá samotná hodina?

Je rozdelená do siedmich energetických fáz, z ktorých každá má svoj význam, a preto by nemala byť vynechaná alebo preskočená. Prvé dve fázy sú pomalšie. Slúžia na to, aby sme sa začali sústreďovať na svoje telo a dýchanie. Taktiež nás majú pripraviť na nasledujúce fázy, preto sa vykonávajú cviky, ktoré zahrejú svaly a kĺby, podporujú cirkuláciu a koncentráciu a zlepšujú silu, flexibilitu a mobilitu. Potom nasleduje fáza, v ktorej už „začína ísť do tuhého“. Zvyšuje sa intenzita cvičenia a srdcová činnosť. V ďalších fázach sa skutočne zapotíme, nakoľko sa striedajú kardio intervaly so statickými „výdržovými“ pozíciami a silovými cvičeniami. Vrcholom tréningu je štvorminútový vytrvalostný interval, počas ktorého môžeme prekonávať svoje limity a posúvať hranice. Hodina je samozrejme ukončená relaxačnou fázou, ktorej súčasťou je nevyhnutný strečing.


PO HODINE DEEPWORKU SA ČLOVEK CÍTI PLNÝ ENERGIE,
 
AJ KEĎ MÁ ZA SEBOU PORIADNU MAKAČKU!


Cvienie Pchovpng