Prečo je dôležity?

Pre niekoho nuda alebo nutné zlo, no aj napriek tomu veľmi dôležitá súčasť každého tréningu. Strečing. Nezáleží na tom, či cvičíte v posilňovni, beháte v lese, alebo navštevujete skupinové tréningy. Strečing by ste nemali zanedbávať. Dokonca aj počas dní, kedy necvičíte, môžete svojmu telu dopriať uvoľnenie formou strečingu. Strečing navyše pomáha spáliť kalórie, zväčšiť rozsah pohybu a “predĺžiť“ skrátené svaly. Okrem toho podporí pohyblivosť kĺbov, flexibilitu svalov a urýchli proces regenerácie. 

Strečing je dôležitý rovnako pred tréningom, ako aj po ňom. Nejde však o ten istý druh strečingu. Zatiaľčo pred tréningom je vhodný dynamický strečing, po tréningu sa robí strečing statický. 


Aký je medzi nimi rozdiel?

Dynamický strečing

Dynamický strečing by mal nasledovať po úvodnom zahriatí, ktoré mierne zvýši našu tepovú frekvenciu. Úlohou dynamického strečingu je pripraviť telo a myseľ na cviky a záťaž, ktorá ho čaká. Taktiež zahriať svaly a kĺby, čím sa zvýši ich pružnosť, eliminuje sa riziko zranenia a zlepší výkonnosť. Ide o rytmické pohyby, ktoré sú vykonávané vo veľkom rozsahu. Vhodné je zaradiť cviky a pohyby, ktoré budú súčasťou tréningu a vykonávať ich v pomalšom tempe, nižšej intenzite, prípadne bez záťaže (ak máte v pláne tréning so záťažou).

Pravidlá dynamického strečingu: Pred dynamickým strečingom sa treba zahriať, zvýšiť tepovú frekvenciu (napr. miernym poklusom). Pohyby je potrebné vykonávať najprv v menšom rozsahu, postupne zväčšovať ich rozsah a zrýchľovať. Dbať na to, aby všetky pohyby boli kontrolované. Precvičiť celé telo, no predovšetkým partie, ktoré sa chystáte trénovať.

Statický strečing

Pred cvičením statický strečing vhodný nie je. Ak by sme začali len tak z ničoho nič naťahovať svaly, ktoré nie sú zahriate, ľahko prídeme k zraneniu a môžeme aj negatívne ovplyvniť svoj výkon. Statický strečing odporúčame vykonávať PO každom tréningu. Slúži na uvoľnenie svalov a urýchlenie svalovej regenerácie. Taktiež zmierni prípadnú svalovicu. Ak strečing po cvičení pravidelne zanedbávate, koledujete si o skrátenie svalov, či bolesti kĺbov, v horšom prípade dochádza k zraneniu, či pretrénovaniu.

Puchov Jogajpg

Pravidlá statického strečingu: Optimálna dĺžka stretchu: 15 – 30 sekúnd. Optimálny počet opakovaní: 2-4. Natiahnuť všetky veľké svalové skupiny a protichodné svalové skupiny. Treba sa sústrediť na svaly, ktoré naťahujeme a minimalizovať pohyb ostatných častí tela. Naťahovať sa mierne za svoju hranicu rozsahu pohybu, ale neísť do bolesti (mierny tlak je ok). Sústrediť sa na dýchanie, ktoré má byť pomalé a pokojné. Vyhýbať sa prudkým  a rýchlym pohybom.