Funkčný tréning zameraný na celé telo, ale aj na myseľ.

Hoci je BODYART funkčný tréning, zaraďujeme ho do skupiny cvičení Body and Mind. Je to preto, že sa zameriava nielen na telo, ale aj na dušu, nielen na fyzickú, ale aj na psychickú stránku. Obe sú totiž úzko prepojené a vzájomne sa ovplyvňujú. Ak nie je v poriadku psychika, skôr či neskôr sa to prejaví na tele. A naopak, ak nie je v poriadku telo, trpí aj duša.

A čo to znamená, že BODYART je funkčný tréning? Zameriava sa na človeka ako na funkčnú jednotku. Jeho cieľom je zabezpečiť správne fungovanie celého tela pomocou funkčnej sily a stabilizačného tréningu pohybového systému. Od klasického silového tréningu sa bodyART líši tým, že je zameraný na celé telo, nielen na jednotlivé, izolované svaly. Tie totiž nepracujú izolovane ani v bežnom živote. Jednotlivé cviky a pózy sú komplexné cvičenia, pri ktorých sú namáhané všetky svaly na tele, pričom niektoré svaly posilňujeme, iné zasa naťahujeme.

Ide o veľmi komplexné cvičenie s vlastnou váhou. Tréning môže byť náročnejší aj pre pokročilých cvičencov, no je možné ho modifikovať tak, aby ho tiež zvládli začiatočníci. Začiatočníci napríklad zotrvajú v náročných pozíciách kratšiu dobu ako pokročilí. Ďalšou možnosťou ako zvýšiť/znížiť obtiažnosť je pridať/ubrať počet opakovaní a zväčšovať/zmenšovať rozsah pohybu. Čím väčší rozsah pohybu, tým viac precvičujeme a zaťažujeme svaly.

Aké cviky nájdeme v BODYARTe?

V BODYARTe nejde o rýchle, nevedomé pohyby. Práve naopak, cvičenia sa vykonávajú s opatrnosťou, vedome a v kombinácii s dýchaním, tak, aby telo dostalo dostatok času a priestoru na potlačenie negatívneho svalového napätia. BODYART je veľmi bezpečné cvičenie. Pohyby sa robia pomaly a v takom poradí, že jedno cvičenie pripravuje „pôdu“ pre ďalšie.

BODYART obsahuje mnoho pozícií, pri ktorých je potrebná zvýšená rovnováha, čím sa automaticky zapája stred tela (core). BODYART je, rovnako ako DEEPWORK, založený na princípe Yin a Yang: nádych - výdych, sila – relaxácia, napätie – uvoľnenie. Všetky pozície a cviky do seba zapadajú ako puzzle a sú medzi sebou prepojené, nemajú začiatok ani koniec. Každá pozícia začína v určitom bode a v tom istom bode aj končí.

Princíp Yin a Yang, teda dva protiklady, ktoré sa vzájomne dopĺňajú, možno pozorovať v priebehu celej cvičebnej jednotky. Tá je zostavená z piatich energetických fáz, ktoré korešpondujú s piatimi elementami (zem, drevo, oheň, kov a voda). Začiname na zemi a cieľom prvej fázy je dýchanie a mobilizácia. Druhá fáza, ktorej elementom je drevo, obsahuje väčšie a rýchlejšie pohyby a je tzv. funkčným warm-upom. Hlavná časť hodiny má pochopiteľne element oheň, je najdlhšia a najenergetickejšia. Po nej sa s nástupom štvrtej fázy a elementu kov začína intenzita znižovať. V tejto fáze dostane zabrať najmä core, ktorý je ale aktivovaný počas celej hodiny. Nasleduje aktívny strečing a po ňom prechod do fázy 5, ktorej elementom je voda a predstavuje pasívny strečing a relaxáciu.

BODYART je inšpirovaný mnohými konceptami ako je pilates, Tai Chi, alebo joga. Nájdeme tu aj prvky tanca a čo je dôležité – terapeutické cvičenia. BODYART totiž pôvodne vznikol ako liečebné cvičenie. Jeho autorom je Robert Steinbacher, ktorý pracoval ako fyzioterapeut s telesne postihnutými deťmi v nápravnom centre pri Salzburgu.

Cvienie v Pchovejpg


Cvičenia z iných konceptov však len sucho neprebral, ale prispôsobil ich svojím potrebám a modifikoval. Spája tréningové pozície a klasické dýchacie techniky. Súčasťou BODYART tréningu sú silové cviky zamerané na budovanie svalovej sily, dynamické cvičenia, ktoré slúžia na prechod z polohy do polohy. Okrem toho statické – výdržové formy, ktoré sú tréningom rovnováhy, mobility a koncentrácie. Ďalšou skupinou sú už spomínané terapeutické cvičenia. Tie slúžia predovšetkým na mobilizáciu chrbtice. A poslednú skupinu tvoria jogou inšpirované cvičenia, ktoré vám môžu pripomínať jogové Ásani, no rozdiel je v tom, že v BODYARTe ide skutočne o funkčný tréning, čiže kontrolu svalov. Nejdeme do takého rozsahu pohybu ako pri joge, ani do žiadnych extrémnych pozícií (hlboké záklony, stojka atď.)

Cvičením BODYARTu lepšie spoznáte svoje vlastné telo a budete sa v ňom cítiť lepšie ako kedykoľvek predtým. BODYART pozitívne ovplyvňuje držanie tela, trénuje svalovú silu, telo sa stáva pevnejšie a štíhlejšie. V neposlednom rade ide aj o tréning flexibility, stability a koncentrácie.

Nech už je úroveň vašej kondície a flexibility akákoľvek, v BODYARTe si nájdete časť, v ktorej sa budete cítiť komfortne, a tiež časť, ktorá bude pre vás výzvou. A to je na ňom krásne. Po absolvovaní lekcie BODYARTu sa budete cítiť príjemne unavení, no nie úplne „rozbití“. Budete cítiť radosť, spokojnosť a pokoj v duši.

LEN TÍ, KTORÍ SÚ PRIPRAVENÍ UROBIŤ ZMENU, MÔŽU UROBIŤ ZMENU. 
BODYART JE POHYB A POHYB JE ZMENA.


Cvienie Pchovpng