Ďakujeme za objednávku.

Onedlho od nás dostaneš e-mail s bližšími inštrukciami k sedeniu.

Tvoje miesto bude rezervované po uhradení platby prevodom na účet:
IBAN: SK37 0900 0000 0051 7798 3594
Do poznámky: Tvoje meno + sedenie TČM - dátum a čas