Ďakujeme za objednávku.

Onedlho od nás dostaneš e-mail s bližšími inštrukciami k vybranému programu.

Prosíme o jeho úhradu VOPRED prevodom na účet:
IBAN: SK37 0900 0000 0051 7798 3594
Do poznámky: Tvoje meno + názov programu