Ďakujeme za objednávku.
Keďže nie sme stroje, nečakaj prosím
automatickú odpoveď. 
Tvojej požiadavke sa bude
 najbližší 
pracovný deň venovať ľudská bytosť,
ktorá ju spracuje a bude ŤA kontaktovať.